เรื่องเล่าของลุงเชน หมายเลข 1 Uncle Chain Story no.1

เรื่องเล่าของลุงนู หมายเลข 1 / Uncle Nu Story no.1
เรื่องเล่าของลุงนู หมายเลข 2 / Uncle Nu Story no.2
เรื่องเล่าของลุงนู หมายเลข 3 / Uncle Nu Story no.3
เรื่องเล่าของลุงนู หมายเลข 4 / Uncle Nu Story no.4
เรื่องเล่าของลุงนู หมายเลข 5 / Uncle Nu Story no.5
เรื่องเล่าของลุงนู หมายเลข 6 / Uncle Nu Story no.6
เรื่องเล่าของป้าจิ้น หมายเลข 1 / Aunt Jin Story no.1
เรื่องเล่าของป้าจิ้น หมายเลข 2 / Aunt Jin Story no.2
เรื่องเล่าของป้าจิ้น หมายเลข 3 / Aunt Jin Story no.3
เรื่องเล่าของป้าจิ้น หมายเลข 4 / Aunt Jin Story no.4
เรื่องเล่าของลุงเชิญ หมายเลข 1 / Uncle Chern Story no.1
เรื่องเล่าของลุงเชิญ หมายเลข 2 / UncleChern Story no.2
เรื่องเล่าของลุงเชิญ หมายเลข 3 / UncleChern Story no.3

พลงพื้นบ้าน (ชอง) Chong traditional song :

เพลงของลุงนู หมายเลข 1 / Uncle Nu Song no.1
เพลงของลุงนู หมายเลข 2 / Uncle Nu Song no.2
เพลงพื้นบ้าน (ชอง) / Chong traditional song